Open Nav
ISO13485
ISO9001

Ulepsz swoją klinikę

Aidmed to platforma telemedyczna, zaprojektowana do łatwego i ciągłego monitorowania funkcji życiowych pacjenta.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski
PG Logo
Stanford Medicine Logo

Aidmed One
to 7 czujników klasy medycznej.

Aidmed Cloud

Zarządzaj swoją kliniką z dowolnego miejsca w Aidmed Cloud. Projektuj określone ścieżki opieki nad pacjentem i twórz bogate raporty.

Aidmed Health

Aplikacja dla pacjenta. Wspomaga przesyłanie danych i wypełnianie zaplanowanych kwestionariuszy.

Jak to działa

Pacjent
  • Umów się na wizytę w placówce wyposażonej w Aidmed One.
  • Podaj swój numer telefonu podczas rejestracji i kliknij w link otrzymany w SMS.
  • Parowanie Twojego telefonu z Aidmed One odbędzie się automatycznie. Niczym magia ✨
  • Wykonuj pomiary zgodnie z harmonogramem ustalonym z lekarzem.
  • Odczytuj i kontroluj swoje wyniki w aplikacji.
Lekarz
  • Zarejestruj klinikę na app.aidmed.ai.
  • Dodaj pacjentów i przekaż im Aidmed One.
  • Śledź inteligetne raporty dotyczące Twoich pacjentów.
  • Oznacz istotne dla Ciebie sygnały.
  • Wydrukuj ostateczny raport i przekaż go pacjentowi.

Dostępne raporty

ECG
Bezdech
Badanie COVID-19
Przykładowe użycia

Do oceny związku rejestrowanych zaburzeń rytmu serca z zaburzeniami oddychania podczas snu, co ma zasadnicze znaczenie w prawidłowym wyborze odpowiedniego leczenia zaburzeń rytmu.

Do kontroli pacjentów z podejrzeniem zaburzeń oddychania podczas snu (ZOPS), zwłaszcza pacjentów otyłych, z podejrzeniem zaburzeń oddychania w czasie normalnego funkcjonowania pacjenta (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc – POCHP), opornym na leczenie nadciśnienia tętniczego, po udarze OUN itp.

Analiza korelacji zgłaszanych dolegliwości (takich jak kołatanie serca, uczucie nieregularnego rytmu serca, duszności, zawroty głowy, omdlenia, utrata świadomości, zmęczenie) z występowaniem zaburzeń rytmu oraz wstępna ocena rodzaju tych zaburzeń.

W diagnostyce występowania migotania przedsionków (AF); zarówno w grupie pacjentów zgłaszających objawy sugerujące występowanie AF, jak i w przypadku pacjentów bezobjawowych, obarczonych dużym ryzykiem występowania tej arytmii.

Do oceny arytmii i różnicowanie pomiędzy migotaniem przedsionków, arytmiami pochodzenia nadkomorowego, komorowego, a także, w przypadku stwierdzenia bradyarytmii, wstępne różnicowanie pomiędzy niewydolnością automatyzmu węzła zatokowego a zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego.

Jak to działa
Bezdech

Detektor bezdechu oraz spłycenia wykrywa spadki przepływu powietrza przez kaniulę. W połączeniu z innymi sygnałami nasze rozwiązanie pozwala nie tylko diagnozować, ale również prowadzić skuteczniej pacjenta w procesie terapeutycznym.

Arytmia

Sensory telemedyczne oraz detektory wytrenowane technikami uczenia maszynowego będą przydatne do diagnostyki, ale należy podkreślić ich walor predykcyjny (innowacja w skali kraju) do ilościowej oceny nasilenia zaburzeń rytmu przydatnej przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych oraz podczas oceny leczenia.

Gotowy aby poprawić działanie Twojej kliniki?
Skontaktuj się lub stwórz konto.

Subskrypcja

Zapisz się do naszego newslettera - poinformujemy Cię o wszelkich nowościach i promocjach.

Język

Aidlab's Logo

Aidlab™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Copyright © 2023

Aidlab™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Copyright © 2023