Open Nav
case-studies

Badanie długotrwałych skutków COVID-19 za pomocą Aidmed One

Author avatar

Andrzej Jarynowski

Ostatnia aktualizacja21 marca 2023

W latach 2021-2022, Aidmed One został wykorzystany w badaniu prowadzonym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w celu zbadania długotrwałych skutków COVID-19. Wynikiem było opracowanie sugestii dotyczących opieki nad pacjentami z ostrym COVID-19 oraz long-COVID.

Konsorcjum

Lider

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Główny badacz

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

Partner technologiczny

Aidlab (Aidmed)

Finansowanie

Agencja Badań Medycznych

Ośrodki badawcze
 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
 2. Klinika Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 3. Oddział “COVID” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 4. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 5. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Misja

Celem badania była adaptacja systemu telemedycznego Aidmed Cloud, aby ułatwić pracę pracownikom służby zdrowia w:

 • Śledzeniu pacjentów z COVID-19, pacjentów po-COVID oraz tych z zaburzeniami oddechowymi lub arytmią serca;
 • Wypracowaniu wytycznych odnośnie postępowania z pacjentem z rozpoznaniem COVID-19 leczonym w warunkach domowych;
 • Uzyskania predykcji rozwoju choroby z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;

Badanie naukowe i kliniczne

Dzięki działalności m.in. Ministerstwa Zdrowia i jego agencji czy PTEiLChZ oraz inicjatyw regionalnych, przebieg choroby COVID-19 u pacjentów hospitalizowanych został dosyć dobrze opisany w wielu sprawozdaniach, bazach danych i artykułach.

Instruowanie pacjenta jak należy nosić Aidmed One

Znaczenie bieżącej obserwacyjnego monitoringu stanu zdrowia pacjentów pozostających w izolacji domowej z użyciem zdalnej diagnostyki wydaje się koniecznością ze względu na dostępność technologii i sytuację epidemiologiczną w Polsce.

Skuteczność niefarmakologicznej interwencji zdrowotnej (w naszym przypadku monitoringu telemedycznego) wymagało jednak potwierdzenia w badaniu klinicznym.

Hipotezy badawcze

Wdrożenie ciągłego nadzoru (prowadzonego na stosunkowo ciągłej podstawie) nad pacjentami w izolacji domowej może (jak zweryfikowano w badaniu klinicznym, a następnie w badaniu obserwacyjnym):

 • Punkt końcowy główny – zmniejszyć liczbę/czas trwania hospitalizacji (wskaźnik LOS) o 20%;
 • Punkt końcowy drugorzędny – zwiększyć komfort pacjentów (subiektywny i obiektywny wskaźnik na skalach psychologicznych) o 30%.

Wyniki i wnioski

Zdalnie obserwowano 600 pacjentów pod kątem takich parametrów jak saturacja, tętno, EKG, respiracja (ruchy klatki piersiowej), temperatura skóry, kaszel (na bazie dźwięku), przepływ powietrza w kaniuli, pozycja urządzenia/pacjenta oraz historia i bieżące objawy choroby.


Celem badania była walidacja rozwiązania telemedycznego opartego na Aidmed Cloud w optymalizacji zarządzania pacjentami z:

 • diagnozą COVID-19 w łagodnej formie (bezobjawowej lub skąpoobjawowej) z naciskiem na zmniejszenie potrzeby hospitalizacji;
 • zaburzeniami oddechowymi i rytmu serca z naciskiem na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta z przewlekłymi schorzeniami.

Na podstawie analizy uzyskanych sygnałów, oceniano stan pacjenta i opracowywano metody przewidywania nagłego nasilenia objawów COVID-19. Projekt skutkował:

 • Opracowaniem zaleceń dotyczących zarządzania pacjentami z diagnozą COVID-19 (łagodną lub bezobjawową) leczonymi w domu z wykorzystaniem telediagnostyki;
 • Rozwiązaniem do zdalnej obserwacji pacjentów przez placówkę medyczną na podstawie automatycznie rejestrowanych biosygnałów i automatycznej oceny stanu pacjenta z wykorzystaniem algorytmów opartych na metodach sztucznej inteligencji;
 • Walidacją rozwiązania poprzez pilotażowe wdrożenie w wybranych placówkach medycznych;
 • Unikalną bazą danych biosygnałów umożliwiającą dalsze badania nad patofizjologią COVID-19.

Metody uczenia maszynowego potencjalnie przyczyniły się do wykrywania i przewidywania pogorszenia stanu pacjenta oraz nasilenia obserwowanych objawów (w tym pacjentów zagrożonych) w odpowiednim czasie.


Projekt finansowany przez Polską Agencję Badań Medycznych


Powrót do Bloga

CZYTAJ TAKŻE

Aidlab's Logo

Zapisz się do naszego newslettera - poinformujemy Cię o wszelkich nowościach i promocjach.

Aidlab™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Copyright © 2024