Open Nav
case-studies

Jak UWM poszukuje rozwiązania jednej z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych z Aidmed One

Author avatar

Jakub Domaszewicz

Ostatnia aktualizacja13 maja 2024

Emilia Korsak, doktorantka w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji UWM oraz Kierownik uniwersyteckiego Laboratorium Psychofizjologii, postawiła sobie ambitne zadanie badawcze – wykorzystać technologię biofeedback w profilaktyce zaburzeń odżywiania. W swoim projekcie naukowym, Korsak wykorzystuje Aidmed One w celu lepszego zrozumienia genezy oraz terapii zaburzeń odżywiania.

Cel projektu

Celem projektu naukowego było stworzenie programu profilaktyki zaburzeń odżywania Nalu. Mindful Movement w oparciu o metody pracy z ciałem oraz ocena jego skuteczności. Jak podkreśla Emilia w swoim raporcie, metody pracy z ciałem to stosunkowo nowy obszar w profilaktyce i leczeniu zaburzeń odżywiania, który wymaga głębszego zrozumienia.

Badania nad rolą związku ciała i psychiki w skuteczności leczenia oraz nad terapiami opartymi na metodach pracy z ciałem prowadzone są od niedawna, mimo że w praktyce klinicznej są wykorzystywane od wielu lat. Prowadzone eksperymenty miały na celu udowodnienie efektywności na poziomie subiektywnym (na podstawie parametrów psychologicznych) oraz obiektywnym (na podstawie badań psychofizjologicznych).

Grupa kontrolona

Przełożenie informacji z języka praktyki na język badań naukowych, zgromadzenie informacji obejmujących kliniczne obserwacje, wywiady, pomiary za pomocą odpowiednich narzędzi oraz wnikliwy i wszechstronny opis spostrzeżeń stanowi ogromny wkład do nauki o zaburzeniach odżywiania.

Wykorzystanie sprzętu wearable do badań

Aidmed One pozwala na zdalne monitorowanie takich parametrów jak częstotliwość oddychania i zmienności rytmu serca, które odzwierciedlają szereg procesów fizjologicznych, ale również świadczą o zmianach w aktywności obydwu gałęzi autonomicznego układu nerwowego (AUN).

Badania wykazały, że stan koherencji serca ma pozytywny wpływ nie tylko na procesy fizyczne, ale również na nasze emocje, równowagę psychiczną oraz opanowanie.

Wyniki badania

Dzięki monitorowaniu parametrów fizjologicznych za pomocą opaski na klatkę piersiową Aidmed One oraz analizom wyników psychometrycznych, badacze byli w stanie odkryć, że metoda Nalu. Mindful Movement wpłynęła na:

  • Wzrost HRV.
  • Wzrost świadomości interoceptywnej.
  • Poprawę samooceny.
  • Poprawę nastroju.
  • Obniżenie poziomu lęku.
  • Obniżenie poziomu stresu.
  • Obniżenie poziomu niezadowolenia z ciała.

Wpływ na społeczność

Rezultaty projektu zostały szeroko omówione w środowisku naukowym oraz wśród praktyków, a także przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania narzędziami do zdalnego monitorowania parametrów fizjologicznych.

Patrząc na wyniki naszych badań, widać realną zmianę w funkcjonowaniu uczestników. To, co naprawdę robi różnicę, to możliwość obserwacji, jak małe kroki w pracy nad sobą przekładają się na samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Emilia Korsak, Kierownik uniwersyteckiego Laboratorium Psychofizjologii
Emilia Korsak

Wykorzystanie naszego sprzętu w badaniach tego typu otwiera nowe możliwości dla psychologów, pedagogów i rodziców, którzy chcą wspierać osoby w procesie zdrowego radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i stresem.


Powrót do Bloga

CZYTAJ TAKŻE

Aidlab's Logo

Zapisz się do naszego newslettera - poinformujemy Cię o wszelkich nowościach i promocjach.

Aidlab™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Copyright © 2024